Het hart van Etterbeek klopt in onze wijken !

Damien Gerard
Damien Gerard

Het hart van Etterbeek klopt in onze wijken !”. Met dit motto stellen we u een nieuw project voor onze gemeente voor, gericht op de verbetering van de levenskwaliteit in uw eigen leefomgeving.

Ons project ziet Etterbeek als een duurzame gemeente met 9 wijken die evenveel dorpen in de stad vormen, elk met eigen noden die aangepaste antwoorden vereisen. Ons project houdt ook 11 gemeenschappelijke prioriteiten in: van mobiliteit tot veiligheid, van het gezin tot het digitale, van netheid tot huisvesting en aangenaam samenleven. Uiteindelijk gaat het om bijna 100 concrete, vernieuwende en realiseerbare projecten die u nu op onze website kunt ontdekken en becommentariëren.

Met dit project wil onze ploeg een volwaardig alternatief bieden voor de heterogene” liberaal-groene-socialistische” coalitie die de macht onderling wil blijven verdelen, met aan het hoofd een burgemeester die nu al meer dan 27 jaar op zijn plaats zit. Met ons alternatief willen we breken met de huidige praktijken, met name door uitvoerende functies tot twee mandaten te beperken, door bekwaamheid te laten primeren op vriendjespolitiek en samenwerking op oppositie.

Denkt u dat de kaarten reeds geschud zijn? Geen fatalisme: de uitslag van de verkiezingen kan nog alles veranderen. Gelooft u er niet in? Werp dan eens een blik op onze bijdrage aan enkele recente gemeentelijke projecten (zie hieronder). We bieden u niet alleen een coherent project en nieuwe ideeën, maar ook een echte geloofwaardigheid, uw waarborg op een nuttige stem.

Contacteer ons, deel uw bekommernissen en projecten met ons – laten we samen aan onze toekomst werken!

Voorbeelden van constructief oppositiewerk:

  • Het duurzaam wijkcontract Jacht-Gray en de renovatie van het Huis Hap en de Félix Haptuin?
  • Een project dat enkel het licht kon zien dankzij de medewerking van alle politieke actoren, en in het bijzonder van onze groep, die het project op regionaal niveau ondersteunde terwijl we tot de gemeentelijke oppositie behoren – dat is nu eens inzet voor het algemeen belang!
  • De verlaging van de gemeentebelastingen?
  • Onze groep zette dit punt op de gemeentelijke agenda – het was onze prioriteit in 2012, en we moeten onze inspanningen voortzetten!
  • Toegankelijke huisvesting (de zogenaamde “middelgrote” huisvesting) op de Jachthofsite waar het nieuwe gemeentehuis opgericht wordt?
  • We zijn de enigen die er al 10 jaar op hameren dat de Jachthofsite omgevormd moet worden tot een nieuwe wijk met toegankelijke woningen voor de Etterbekenaren. Uiteindelijk heeft de regerende coalitie hier enigszins gehoor aan gegeven door een klein deeltje van het project voor te bestemmen voor middelgrote en sociale huisvesting – ruimschoots onvoldoende gezien de omvang van het probleem!
  • De grondige renovatie van het Rinsdelleplein?
  • “De obsessie van gemeenteraadslid Damien Gerard”, zoals de burgemeester het omschreef – maar we geraken er wel!
  • Een echt transparante gemeente?
  • In 2012 liet onze groep een stemming doorgaan over de mogelijkheid een gemeenteraadsvoorzitter te kiezen die onafhankelijk was van het college van burgemeester en schepenen, maar de coalitie weigerde vervolgens dit principe toe te passen – 6 verloren jaren!